ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Израда пројектне документације за реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића у Лапову

Позив за подношење понуде ЈН

 

Конкурсна документација

 

Ангажовање огранизације за пружање кадровских услуга ради обављања послова на одређено време и привремених и повремених послова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка механизације за одржавање и уређивање зелених површина

Одлукa о додели уговора

 

За више информације контактиратенај нас