Служба транспорта и механизације

Posted on Posted in Uncategorized

Ова служба прати све делатности нашег предузећа и у оквиру тога има своје
активности. Стога активности Службе транспорта и механизације у 2017. години ће
бити следеће:
 Израда надстрешнице за лагеровање соли и ризле за зимску службу.
 Израда надстрешнице за паркирање возила.
 Израда приколице за ситан приручни алат, косилице тестере, тестера за асфалт,
апарат за варење, агрегат, мешалица за бетон, мали ваљак итд.
 Куповина прохромске цистерне за пијаћу воду.
 Куповина самоходног вибро ваљка до 5Т.
 Куповина прикључне машине за комбиновану грађевинску машину за сечење
шибља и растиња.
 Редовно одржавање возила
Овој служби заједно са службом одржавања и изградње јавних саобраћајних
површина је поверено и редовно одржавање локалних путева и тргова у зимском
периоду.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + two =