Служба одражавања и изградње јавних саобраћајних површина и некатегорисаних путева

Posted on Posted in Uncategorized

Основне делатности овог сектора ЈКСП ,,Морава” су санација ударних рупа,
асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева, платоа, поправка и
уградња ивичњака, одржавање и изградња некатегорисаних путева, израда нових
гробних места, израда опсега, обезбеђивање и уградња сливних решетки, уградња
бехатон плоча.
Активности Службе одржавања и изградње јавних саобраћајних површина и
некатегорисаних путева у 2017. години су следеће:
 Вертикална саобраћајна сигнализација (редовно одржавање, постављање
нових саобраћајних знакова и стубова, сечење шибља, растиња, грања) – мин.
100 ком.
 Хоризонтална саобраћајна сигнализација (фарбање пешачког прелаза,
постављање лежећег полицајца) – мин. 50 ком.
 Попуњавање ударних рупа врућом или хладном асфалтном масом – мин. 50Т.
 Одржавање неасфалтираних улица (попуњавање ударних рупа фрезованим
асфалтом или материјалом – камени агрегат 0-30) – мин. 300Т.
 Израда, прављење путева од фрезованог асфалта или каменог агрегата 0-30т.
 Одржавање пољских путева (насипање каменим агрегатом 0-30т, каменим
агрегатом 0-60т или неким другим материјалом) – мин. 300 м3..
 Чишћење потока поред управне зграде (редовно одржавање, два до три пута
годишње у зависности од временских прилика).
 Одржавање Казанског и Липарског потока.
 Израда, чишћење одводних канала (шанчева), са постављањем бетонских цеви
или без њих – мин. 2000м.
 Скидање наноса од блата поред ивичњака два до три пута годишње (улица
1.маја, улица Вука Караџића, улица Солунска, улица Милоша Обилића).
 Израда и уградња каналета.
 Чишћење каналета – решетки (редовно одржавање) – мин. 200м.

 Чишћење дивљих депонија.
 Затварање улица за саобраћај, по налогу инспекцијских служби.
 Разни послови по налогу комуналног, саобраћајног или грађевинског
инспектора.
Служби одржавања и изградње јавних саобраћајних површина је поверено и
редовно одржавање локалних путева у зимском периоду.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =