ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

III KVARTAL 2019.GOD 

 

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA II KVARTAL 2019. GOD.

 

POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE LAPOVO ZA 2019. GODINU

 

I KVARTAL PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год.


     ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗИЈЕ

 

             ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

  За период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год.

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

 

 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

 

ПОСЕБАН ПРОГРАМО О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА ЈКСП,,МОРАВА''ЛАПОВО 

 

ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

 

I  ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2018 ГОДИНУ

 

II  ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2018 ГОДИНУ.

 

 ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018 ГОДИНЕ

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗИЈЕ

 

ДОПУНА ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД НОВЕМБРА 2016 ГОД

 

ОДЛУКА СО ЛАПОВО - ДОПУНА ЦЕНОВНИКА

 

ТРЕЋА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018

 

ОДЛУКА СО ЛАПОВО - ТРЕЋА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКСП МОРАВА ЛАПОВО ЗА 2017 ГОД

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017 ГОДИНУ ЈКСП МОРАВА ЛАПОВО

 

ОДЛУКА СО ЛАПОВО - ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017 ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За више информације контактиратенај нас