Погребне услуге

Приорите ове службе првој половини 2017. године је одређивање стараоца
гробних места. Поред ове активности неопходно је ограђивање гробаља. У складу са
тим је потребно да се започне са решавањем нерегулисаних имовинско-правним
односима на старим деловима гробља.

И у 2017. години се планирју редовне активности као што су чишћење, кошење,
изградња Горњокрајског и Доњокрајског гробља.
ЈКСП ,,Морава” планира да се у наредној години настави изградња парцела са
стазама и опсезима, израду пројекта мртвачнице и пословних просторија на
Доњокрајском гробљу, опремање капела и сала за издавање, као и куповину
земљишта.
У 2017. години планира се проширење делатности у смислу превоза посмртних
остатака и продаја погребне опреме.

Ценовник наших услуга

За све информације КОНТАКТ сервис

Галерија слика