Градско Зеленило

Posted on Posted in Uncategorized

Служба уређења и одржавања јавних и зелених површина и пружања комуналних
услуга се бави одржавањем чистоће јавних површина, одвођења атмосферских вода,
зимске службе као и пружањем осталих комуналних услуга.
Програмом су дефинисани следећи послови:

Програмом су дефинисани следећи послови:
 Мануелно чишћење јавних површина;
 Мануелно прочишћавање улица и тротоара;
 Мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене
површине;
 Прање улица;
 Уклањање снега и леда у зимском периоду;
 Уклањање дивљих депонија;
 Машинско кошење траве.

 засађивање цвећа на трговима и у жардињерама,
 одржавање украсног шибља,
 кошење траве,
 грабуљање, сакупљање и одвоз траве и лишћа, као и другог растиња
 одстрањивање траве са плоча,
 одржавање жардињера и друго,
 обавезно заливање цвећа и траве у летњим месецима,
 окопавање земље око дрвећа,
 одржавање Липарског и Казанског потока,
 поткресивање дрвећа у урбаном делу Лапова.
Служба уређења и одржавања јавних и зелених површина одржава следеће локације:
 Трг Краља Петра I,
 парк код Дома културе,
 Трг Драже Михаиловића,
 пешачка острва са травом,
 кружни ток у Његошевој улици,
 паркинг простор иза Дома здравља,
 пешачку зону у Улици Краља Петра I,
 кружни ток у улици Иве Андрића,
 надвожњак изнад железничке пруге,
 зелене површине око свих стамбених зграда у урбаном делу Лапова,
 површина око споменика.

У табели 1 је приказан план чишћења улица и јавних површина у ужем центру
Лапова, а у табели 2 је приказан план чишћења улица ван ужег центра Лапова.

Табела-1

.

Табела-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 8 =