Тренутне актуелности


НАШИ СЕРВИСИ

Производња и дистрибуција воде

ЈКСП ,,Морава” је једино предузеће у општини Лапово које се бави производњом
и дистрибуцијом воде и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи
од, са једне стране датих сагласности на цене воде и канализације а са друге стране,
опредељених средстава из буџета општине и Републике за капиталне и друге
инвестиције неопходне за рад и развој предузећа. Грађани општине Лапово се
снабдевају водом за пиће и припремање животних намирница са изворишта
,,Гаревине”, којим управља ЈКСП ,,Морава”.

Паркинг сервис

У пословници Корисничког сервиса ЈКСП “Морава” корисницима је омогућено да све услуге и обавезе према овом предузећу регулишу по систему све на једном месту – од информације до реализације!

У овој пословници грађани могу добити информације о услугама које ово предузеће пружа, да поднесу захтеве и молбе, уложе рекламације, склопе уговоре за месечну претплату у гаражама, али и да регулишу све обавезе у вези са паркирањем. Такође, омогућено им је да добију увид у стање дуга по разним основама, као и да склопе уговор о отплати дуговања на рате, док ће правна лица моћи да добију и фактуре за дуговања.

 

Погребне услуге

Приорите ове службе првој половини 2017. године је одређивање стараоца
гробних места. Поред ове активности неопходно је ограђивање гробаља. У складу са
тим је потребно да се започне са решавањем нерегулисаних имовинско-правним
односима на старим деловима гробља.
ЈКСП ,,Морава” планира да се у наредној години настави изградња парцела са
стазама и опсезима, израду пројекта мртвачнице и пословних просторија на
Доњокрајском гробљу, опремање капела и сала за издавање, као и куповину
земљишта.
У 2017.

Документа

Пословање предузећа

Органи управљања

Јавне набавке

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСКЉУЧЕЊУ ВОДЕ

Дана 27.05.2021. године због радова на електродистрибутивној мрежи на водоизворишту „Гаревина“ са ког се напаја општина Лапово доћи ће до […]

Служба одражавања и изградње јавних саобраћајних површина и некатегорисаних путева

Основне делатности овог сектора ЈКСП ,,Морава” су санација ударних рупа, асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева, платоа, поправка и […]

Служба транспорта и механизације

Ова служба прати све делатности нашег предузећа и у оквиру тога има своје активности. Стога активности Службе транспорта и механизације […]

See all our news

Слоган - Слоган - Слоган - Слоган - Слоган - Слоган